Konstnären Lennart Iverus

Lennart Iverus
Foto: Eva Walla Nathanson
 
Medelhavskulturen med arkitektur från antiken och barocken har alltid varit väsentlig för mig i min verksamhet
sedan min första vistelse i Rom som italienska statens stipendiat i början av 1960-talet.

En resa innebär för mig långa vandringar, arbete på plats, museibesök och studier av det gamla,
men också av det nya som växer fram ur den antika kulturen och ur barocken.
Materialet utgör grunden för min vidare bearbetning i min ateljé här hemma.

Under långa vistelser på Capri har jag lärt känna astronomerna Gösta Gahm och Ulf Kusoffsky vid det
dåvarande, svenska solobservatoriet i Anacapri. Där väcktes mitt intresse för himlafenomen.

Att försöka fånga hästens kraft och rörelser har fascinerat mig sedan jag var barn.
Ofta har jag fört in hästen i mina arkitekturbilder.

Lennart Iverus
Länkar:
Konst
Utställning, 10 April - 2 Maj 2012
Utställning, september 2008
Min CV
Text av Ragnar von Holten

© Lennart Iverus 2008

Uppdaterad 2012-03-24